Kalite Politikamız

ÜNSAL MAKİNA A.Ş.

Müşteri memnuniyetini daima yakalamak ve devam ettirebilmek için sistemimizi sürekli iyileştirmek, bu iyileştirmelerle birlikte; topluma, çevreye, müşteriye, kaliteye ve çalışanımıza olan duyarlılığımız ile halkın erişimine açık olmak taahhüdümüz ile tüm faaliyetlerimizde,

Yasal ve Mevzuat şartlara bağlı kalmak, mümkünse ilgili tüm mevzuatı ve diğer gereklilikleri aşmak,

Tüm faaliyetlerimizde yasal şartlara bağlı kalıp, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

Müşteri beklentilerini zamanında, kaliteli ürünler ve hizmetler vererek karşılamak,

Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanmak,

Milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,

İşletmemiz çalışanlarına, ziyaretçilerine ve alt yüklenicilerine güvenli işletme ve çalışma şartları sağlamak,

Çalışanların sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

Çalışanlarımıza sürekli eğitim programı düzenleyerek, iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancından hareketle çalışmalarımıza yön vermek,

Çalışanlarımızın kalite anlayışını benimsemelerini ve Kalite Yönetim Sistemine etkin olarak katılımlarını sağlamak genel politikamızdır.